Mazda – Kia 05

Mazda – Kia 05

Danh mục:
Xem demo

8 đánh giá cho Mazda – Kia 05

  1. 1

  2. 1 AND 9067=5913– nZSa

  3. 1) AND 8425=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8425=8425) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (2262=2262

  4. 1′ AND 4273=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4273=4273) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(118)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND ‘jHQT’=’jHQT

  5. 1;SELECT SLEEP(5)#

  6. 1);WAITFOR DELAY ‘0:0:5’–

  7. 1) AND SLEEP(5) AND (1567=1567

  8. 1) AND 3483=IF((24=24),SLEEP(5),3483) AND (5741=5741

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

NHẬN BÁO GIÁ
error: Content is protected !!