Cloud Server Pro

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER PRO

Cloud Server Pro 1

CPU : 2 core

NVME : 15GB

RAM : 2GB

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

200,000 đ / tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server Pro 2

CPU : 4 core

NVME : 30GB

RAM : 4GB

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

380,000 đ / tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server Pro 3

CPU : 6 core

NVME : 50GB

RAM : 8GB

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

780,000 đ / tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server Pro 4

CPU : 8 core

NVME : 50GB

RAM : 16GB

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

980,000 đ / tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Bạn cần tư vấn đăng ký cloud server pro? Hãy điền thông tin vào form dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại!

    NHẬN BÁO GIÁ
    error: Content is protected !!