Cloud Server

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER

Cloud Server 00

CPU : 1 core

SSD : 15GB [Enterprise Storage]

RAM : 1024 MB

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

160,000 đ x 12 tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server 01

CPU : 2 Core

SSD : 40GB [Enterprise Storage]

RAM : 2048 MB

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

250,000 đ x 12 tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server 02

CPU : 2 core

SSD : 60GB [Enterprise Storage]

RAM : 3072 MB

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

360,000 đ x 12 tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server 03

CPU : 3 core

SSD : 80GB [Enterprise Storage]

RAM : 4096 MB

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

550,000 đ x 12 tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server 04

CPU : 4 core

SSD : 100GB [Enterprise Storage]

RAM : 6G

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

1,200,000 đ x 12 tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server 05

CPU : 5 core

SSD : 180GB [Enterprise Storage]

RAM : 8G

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

2,000,000 đ x 12 tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server 06

CPU : 6 core

SSD : 280GB [Enterprise Storage]

RAM : 16G

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

2,500,000 đ x 12 tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Cloud Server 07

CPU : 8 core

SSD : 360GB [Enterprise Storage]

RAM : 32G

Bandwidth : Unlimited

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Giá chỉ từ

5,000,000 đ x 12 tháng

(Tối thiểu 12 tháng)

Bạn cần tư vấn đăng ký cloud server? Hãy điền thông tin vào form dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại!

    NHẬN BÁO GIÁ
    error: Content is protected !!