MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI “.GOV.VN”, TÊN MIỀN GIỮ CHỖ

MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI “.GOV.VN”, TÊN MIỀN GIỮ CHỖ

Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về

CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM

MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về

MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN

Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về

MẪU HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền Tải về
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet Tải về
Bản cam kết không thuộc đối tượng nộp thuế chuyển nhượng Tải về
Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài) Tải về
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet Tải về

MẪU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ TÊN MIỀN

Đơn đăng ký bảo vệ tên miền Tải về
Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ Tải về

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỮ CHỖ TÊN MIỀN

Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền Tải về

BẢN CAM KẾT VÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN

Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .NAME.VN Tải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí, tạp chí, tin tức Tải về

Cùng chuyên mục

NHẬN BÁO GIÁ